Colecție

Arme

Muzeul deține piese originale de armament începând cu secolul 300 î.Hr. și până la începutul secolului al XX -lea, de factură grecească, dacică, romană, bizantină, medievală, occidentală, orientală, habsburgică, rusească, dar și româneasca.

Colecția reunește toate tipurile de arme albe și de foc – ofensive, de apărare individuală, de aruncare la distanță și de vânătoare. Unele arme poartă ponsoane ale unor renumite centre armuriere, ca și ponsoane și inscripții orientale.

În cadrul colecției noastre puteți descoperi peste 200 arme cu tăiș din diferite perioade istorice, începând cu antichitatea și pană in perioada regalistă românească. O istorie de 2000 de ani dispusă într-o suită ce respectă latura ştiinţifică îmbinată în mod armonios cu cea artistică.

Arme

Muzeul deține piese originale de armament începând cu secolul 300 î.Hr. și până la începutul secolului al XX -lea, de factură grecească, dacică, romană, bizantină, medievală, occidentală, orientală, habsburgică, rusească, dar și româneasca.

Colecția reunește toate tipurile de arme albe și de foc – ofensive, de apărare individuală, de aruncare la distanță și de vânătoare. Unele arme poartă ponsoane ale unor renumite centre armuriere, ca și ponsoane și inscripții orientale.

În cadrul colecției noastre puteți descoperi peste 200 arme cu tăiș din diferite perioade istorice, începând cu antichitatea și pană in perioada regalistă românească. O istorie de 2000 de ani dispusă într-o suită ce respectă latura ştiinţifică îmbinată în mod armonios cu cea artistică.

Hărți

Patrimoniul muzeului constă în peste 500 de hărți, lucrări de grafică, litografii și gravuri reprezentând regiunile istorice românești, planuri de orașe, populație, dar și țările lumii. Ele au fost împărțite tematic în mai multe categorii iar o selecție a lucrărilor se găsește mai jos.

In această colecție se regăsesc lucrări cartografice întocmite de renumitul umanist Johannes Honterus, cea mai veche imagine a Sighișoarei ( o gravura din anul 1666 care prezintă cetatea înaintea marelui incendiu din 1676 ), dar și unica și cea mai veche imagine a Bucureștiului realizată la începutul secolului al XVII -lea.

Muzeul reunește și valorică un număr impresionant de piese, având una dintre cele mai mari colecții din Transilvania și din țară.

Hărți

Patrimoniul muzeului constă în peste 500 de hărți, lucrări de grafică, litografii și gravuri reprezentând regiunile istorice românești, planuri de orașe, populație, dar și țările lumii. Ele au fost împărțite tematic în mai multe categorii iar o selecție a lucrărilor se găsește mai jos.

In această colecție se regăsesc lucrări cartografice întocmite de renumitul umanist Johannes Honterus, cea mai veche imagine a Sighișoarei ( o gravura din anul 1666 care prezintă cetatea înaintea marelui incendiu din 1676 ), dar și unica și cea mai veche imagine a Bucureștiului realizată la începutul secolului al XVII -lea.

Muzeul reunește și valorică un număr impresionant de piese, având una dintre cele mai mari colecții din Transilvania și din țară.

Numismatică

Muzeul este deţinătorul unui patrimoniu valoros, alcătuit cu precădere din obiecte numismatice (monede, bancnote, medalii), documente, acţiuni și titluri de valoare.

Organizate pe baze ştiinţifice şi utilizate în cadrul expoziţiilor sau în elaborarea unor lucrări de popularizare sau cu caracter ştiinţific, colecţiile muzeului oferă o imagine secvenţială asupra trecutului nostru monetar.

Piesele numismatice sunt dispuse și prezentate din punct de vedere cronologic, acoperind o perioadă de peste două milenii și jumătate. De asemenea puteți descoperi cea mai veche monedă bătută pe teritoriul României de astăzi ( piese grecești, romane, dacice și bizantine ), dar și monede din perioada medievală și modernă. toate etapele parcurse de moneda națională de la începuturile sale până în zilele noastre.

Numismatică

Muzeul este deţinătorul unui patrimoniu valoros, alcătuit cu precădere din obiecte numismatice (monede, bancnote, medalii), documente, acţiuni și titluri de valoare.

Organizate pe baze ştiinţifice şi utilizate în cadrul expoziţiilor sau în elaborarea unor lucrări de popularizare sau cu caracter ştiinţific, colecţiile muzeului oferă o imagine secvenţială asupra trecutului nostru monetar.

Piesele numismatice sunt dispuse și prezentate din punct de vedere cronologic, acoperind o perioadă de peste două milenii și jumătate. De asemenea puteți descoperi cea mai veche monedă bătută pe teritoriul României de astăzi ( piese grecești, romane, dacice și bizantine ), dar și monede din perioada medievală și modernă. toate etapele parcurse de moneda națională de la începuturile sale până în zilele noastre.

Cărți

Muzeul deține si una dintre cele mai mari colecții de carte veche din Transilvania si din țara, începând cu secolul al XVI si pana la începutul secolului al XX-lea.

In această colecție se regăsesc lucrări de o valoare istorică inestimabilă, nenumărate volume princeps pe diferite subiecte si tematici, cu o atenție deosebită asupra lucrărilor religioase ( Biblia de la Blaj -1795, Biblia – Noul Testament – 1648, Biblia – St, Petersburg – 1819, manuscrise, psaltire, catehisme, manuscrise, etc. ) din diferitele regiuni istorice ale țării.

Volumele sunt prezentate și dispuse din punct de vedere cronologic, prezentând astfel evoluția tiparului românesc, dar și a limbii române.

In cadrul expoziției noastre veți descoperi nume celebre cum ar fi Dimitrie Cantemir, Johannes Honterus, Franz Josef Sulzer, Hesse, dar și mulți altii.

Cărți

Muzeul deține si una dintre cele mai mari colecții de carte veche din Transilvania si din țara, începând cu secolul al XVI si pana la începutul secolului al XX-lea.

In această colecție se regăsesc lucrări de o valoare istorică inestimabilă, nenumărate volume princeps pe diferite subiecte si tematici, cu o atenție deosebită asupra lucrărilor religioase ( Biblia de la Blaj -1795, Biblia – Noul Testament – 1648, Biblia – St, Petersburg – 1819, manuscrise, psaltire, catehisme, manuscrise, etc. ) din diferitele regiuni istorice ale țării.

Volumele sunt prezentate și dispuse din punct de vedere cronologic, prezentând astfel evoluția tiparului românesc, dar și a limbii române.

In cadrul expoziției noastre veți descoperi nume celebre cum ar fi Dimitrie Cantemir, Johannes Honterus, Franz Josef Sulzer, Hesse, dar și mulți altii.